Омладину чине лица од 16 до навршених 30 година старости. Брига о омладини је од општег интереса за Републику. Тај општи интерес остварује се уређивањем и стварањем услова за омладинско организовање и бригу о омладини, као и доношењем и реализацијом утврђеног документа омладинске политике на нивоу општине.

Омладинска политика општине Модрича представља документ који плански и стратешки прилази рјешавању проблема и задовољавању потреба младих, на подручју општине Модрича.

Омладинска политика, без обзира на ком нивоу власти се дефинише и доноси, подразумијева стратегију која младима помаже у рјешавању њихових проблема и даје им могућност већег утицаја на друштво било појединачно или колективно.

Реализација циљева из политике не би се могла остварити без укључивања школа и релевантних институција, а нарочито омладинских организација.
На подручју општине регистроване су слиједеће искључиво омладинске органиазције:

 1. Омладински књижевни клуб „Младост“,
 2. Развојни центар Модрича и
 3. Удружење грађана „Светосавска омладинска заједница Модрича“.

У оквиру Удружења грађана „4Т“ активно дјелује и Секција младих Таревци, а у  оквиру Општинске организације Црвеног крста егзистира и Подмладак и Омладина црвеног крста Модрича.

 • Омладинска банка
 • Омладински парламент
 • Омладинска банка Модрича основана је 2008. године, а пројекат  реализује Општина Модрича у сарадњи са Фондацијом Мозаик која финансијска средства обезбјеђује од стране донатора.

  Омладинска банка има за циљ да повећа учешће младих у развоју локалних заједница кроз активну улогу у процесима доношења одлука, те пружање подршке активностима младих у њиховим заједницама кроз додјелу бесповратних новчаних средстава пројектима неформалних група младих.

  До сада је подржан 117 пројекат, а вриједност средстава додијељених из фонда Омладинске банке Модрича је око 222.000,00 КМ.

  omladina_07

  omladina_01 omladina_06   omladina_03 omladina_04   omladina_05 omladina_02

 • Прва сједница Омладинског парламента одржана је 2009. године, а циљ овог пројекта је подизање свијести дјеце средњошколског узраста о функционисању општинске администрације, демократским процесима и правима и одговорностима појединаца у функционисању друштва, како би се млади лакше укључили у друштвене токове.

  Наведени циљ се постиже изгласавањем великих и малих пројеката које предлажу и бирају ученици СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича.

  До сада је успјешно реализовано 45 пројеката укупне вриједности око 91.076,00 КМ.