Регулациони план “Модрича 1”
modrica_1m

Регулациони план “Модрича 2”
modrica_2m

Рег. план “Предузетничка зона”
preduzetnicka_zonam

Рег. план “Тржница”
trznicam

План града:
plan_gradam

Урбанистички план „Модрича 2020“
urb_plan_m