ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Мирјана Горановић, дипл.правник

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тел: 053 810 368
Факс:
0530810-058
E-mail: sso@modrica.ba

 • Биографија
 • Посао секретара Скупштине општине
 • Рођена 23.12.1966. године у Градачцу, општина Градачац. По занимању дипломирани правник. Запослена у Општини Модрича од 1993. године, гдје је обављала послове секретара Извршног одбора, самосталног стручног сарадника за послове Начелника општине.

  За секретара Скупштине општине Модрича именована у мандатном сазиву Скупштине 2020-2024. година. Мајка двоје дјеце.

 • 1. У сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
  2. Пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине, обавјештава јавност о раду Скупштине.
  3. Руководи стручном службом.
  4. Врши и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.
  5. Секретара Скупштине општине именује Скупштина општине на приједлог Комисије за избор и именовања.

Дарко Пурић

дипл.политиколог

Самостални стручни сарадник за скупштинске послове
Телефон: 810-368
Локал: 118

Бранкица Поповић

дипл. економиста

Стручни савјетник за привреду
Телефон: 810-469
Локал: 144

Петар Гагулић

дипл. економиста

Стручни савјетник за пројекте и инвестиције локалне заједнице
Телефон: 810-469
Локал: 144

Аленка Иловчевић

дипл.економиста

Стручни савјетник за финансијско управљање и контроле
Телефон: 813-026
Локал: 119

Тања Стојановић

дипл. правник

Стручни савјетник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 119

Бранимир Поповић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за послове начелника општине
Локал: 116

Дејан Станковић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 127

Наташа Алаџић-Стевановић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за људске ресурсе, управне и персоналне послове
Локал: 181

Душан Милићевић

дипл. економиста

Виши стручни сарадник за послове јавних набавки
Локал: 116

Мирјана Перановић

Стручни сарадник за послове техничког секретара
Локал: 121

Миленко Мишић

ВКВ возач

Возач

Горан Лукић

ВКВ возач

Возач

Одсјек за дијаспору

Марио Јовић

дипл.економиста

Шеф одсјека
Телефон: 053/812-723
Локал: 130
E-mail: mario.jovic@modrica.ba

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

Надлежности Стручне службе СО и Начелника општине

 1. израда нормативних аката за Службу и израда и корекција општинских прописа, припремање и комплетирање материјала и пружање стручне помоћи скупштинским комисијама, одборима и савјетима,
 2. обављање протоколарних послова за Скупштину и њена радна тијела, Начелника и за општинске органе и службе,
 3. обрада информација за потребе одборника, клубова одборника и странака, као и народних посланика, припремање материјала за Службени гласник, отпрема Службеног гласника одборницима и предузећима,
 4. припремање и комплетирање материјала, те писање позива за сједницу Скупштине општине и сједнице Клуба одборника, вођење и сређивање записника, израда коначних записника и извода из записника, са сједница Скупштине општине, за архиву и сједничке материјале,
 5. вођење регистра прописа Скупштине општине и индекса уз регистар,
 6. обављање техничких послова за Предсједника Скупштине општине и вршење других послова по налогу Предсједника и Секретара Скупштине општине,
 7. припремање и комплетирање предмета за потребе Начелника општине, припремање и писање позива за сједнице које сазива Начелник општине, припрема закључака са сједнице и вођење записника,
 8. пријем и обавјештавање странака,
 9. успостављање унутрашње и спољне телефонске везе преко телефонске централе, евидентирање разговора,
 10. обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине и Начелника општине.

Документи

ЕТИЧКИ КОДЕКС