ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Одсјек стручне службе Скупштине општине

Мирјана Горановић, дипл.правник

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Тел: 053 810 368
Факс:
0530810-058
E-mail: sso@modrica.ba

Посао секретара Скупштине општине:

1. У сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
2. Пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине, обавјештава јавност о раду Скупштине.
3. Руководи стручном службом.
4. Врши и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.
5. Секретара Скупштине општине именује Скупштина општине на приједлог Комисије за избор и именовања.

Дарко Пурић

дипл.политиколог

Самостални стручни сарадник за скупштинске послове
Телефон: 810-368
Локал: 118
E-mail: darko.puric@modrica.ba

Бранкица Поповић

дипл. економиста

Стручни савјетник за привреду
Телефон: 810-469
Локал: 144
Е-mail: brankica.popovic@modrica.ba 

Петар Гагулић

дипл. економиста

Стручни савјетник за пројекте и инвестиције локалне заједнице
Телефон: 810-469
Локал: 144
Е-mail: petar.gagulic@modrica.ba

Аленка Иловчевић

дипл.економиста

Стручни савјетник за финансијско управљање и контроле
Телефон: 813-026
Локал: 111
E-mail: alenka.ilovcevic@modrica.ba

Тања Стојановић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 119
E-mail: tanja.stojanovic@modrica.ba

Дејан Станковић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 119
E-mail: dejan.stankovic@modrica.ba

Нада Милојевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за послове начелника општине
Локал: 123
E-mail: nada.milojevic@modrica.ba

Наташа Алаџић-Стевановић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за људске ресурсе, управне и персоналне послове
Локал: 181
E-mail: natasa.as@modrica.ba

Мирјана Перановић

Стручни сарадник за послове техничког секретара
Локал: 121
E-mail: mirjana.peranovic@modrica.ba

Срето Цвијановић

ВКВ возач

Возач

Миленко Мишић

ВКВ возач

Возач

Одсјек за дијаспору

Марио Јовић

дипл.економиста

Шеф одсјека
Телефон: 053/812-723
Локал: 130
E-mail: mario.jovic@modrica.ba

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

Надлежности Стручне службе СО и начелника општине

  1. израда нормативних аката за Службу и израда и корекција општинских прописа, припремање и комплетирање материјала и пружање стручне помоћи скупштинским комисијама, одборима и савјетима,
  2. обављање протоколарних послова за Скупштину и њена радна тијела, Начелника и за општинске органе и службе,
  3. обрада информација за потребе одборника, клубова одборника и странака, као и народних посланика, припремање материјала за Службени гласник, отпрема Службеног гласника одборницима и предузећима,
  4. припремање и комплетирање материјала, те писање позива за сједницу Скупштине општине и сједнице Клуба одборника, вођење и сређивање записника, израда коначних записника и извода из записника, са сједница Скупштине општине, за архиву и сједничке материјале,
  5. вођење регистра прописа Скупштине општине и индекса уз регистар,
  6. обављање техничких послова за Предсједника Скупштине општине и вршење других послова по налогу Предсједника и Секретара Скупштине општине,
  7. припремање и комплетирање предмета за потребе Начелника општине, припремање и писање позива за сједнице које сазива Начелник општине, припрема закључака са сједнице и вођење записника,
  8. пријем и обавјештавање странака,
  9. успостављање унутрашње и спољне телефонске везе преко телефонске централе, евидентирање разговора,
  10. обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине и Начелника општине.

Документи

ЕТИЧКИ КОДЕКС