ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Одсјек стручне службе Скупштине општине

Александра Ђурић

Александра Ђурић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Рођена 08.05.1986. године у Сарајеву. Правни факултет завршила у Бања Луци.
У периоду 2011-2013. године обављала волонтерски рад у Основном суду у Модричи и била ангажована у оквиру Пројекта унапређење ефикасности правосуђа. Школску 2013/2014. годину радила као професор права у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ у Модричи и у Средњошколском центру „Никола Тесла“ у Вукосављу. 2015. године именована за секретара Скупштине општине Вукосавље и ту дужност вршила до именовања за секретара Скупштине општине Модрича. Положила испит за рад у органима управе. Положила правосудни испит.

Тел: 810 368
Факс:
810-058
E-mail: sso@modrica.ba

Посао секретара Скупштине општине:

1. У сарадњи са предсједником Скупштине и Начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
2. Пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине, обавјештава јавност о раду Скупштине.
3. Руководи стручном службом.
4. Врши и друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.
5. Секретара Скупштине општине именује Скупштина општине на приједлог Комисије за избор и именовања.

Дарко Пурић

дипл.политиколог

Самостални стручни сарадник за скупштинске послове
Телефон: 810-368
Локал: 118

Одсјек стручне службе Начелника општине

Бранкица Поповић

дипл. економиста

Стручни савјетник за привреду
Телефон: 810-469
Локал: 144
Е-mail: savjetnik@modrica.ba

Петар Гагулић

дипл. економиста

Стручни савјетник за пројекте и инвестиције локалне заједнице
Телефон: 810-469
Локал: 144
Е-mail: savjetnik@modrica.ba

Тања Стојановић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 119

Дејан Станковић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове и заступање општине
Локал: 119

Нада Милојевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за послове начелника општине
Локал: 123

Мирјана Горановић

дипл. правник

Самостални стручни сарадник за послове начелника општине
Локал: 123

Стана Ђурић

пословно правни техничар

Стручни сарадник за послове техничког секретара начелника општине
Телефон: 810-170
Факс: 810-185
Локал: 124

Срето Цвијановић

ВКВ возач

Возач

Миленко Мишић

ВКВ возач

Возач

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

Надлежности Стручне службе СО и начелника општине

  1. израда нормативних аката за Службу и израда и корекција општинских прописа, припремање и комплетирање материјала и пружање стручне помоћи скупштинским комисијама, одборима и савјетима,
  2. обављање протоколарних послова за Скупштину и њена радна тијела, Начелника и за општинске органе и службе,
  3. обрада информација за потребе одборника, клубова одборника и странака, као и народних посланика, припремање материјала за Службени гласник, отпрема Службеног гласника одборницима и предузећима,
  4. припремање и комплетирање материјала, те писање позива за сједницу Скупштине општине и сједнице Клуба одборника, вођење и сређивање записника, израда коначних записника и извода из записника, са сједница Скупштине општине, за архиву и сједничке материјале,
  5. вођење регистра прописа Скупштине општине и индекса уз регистар,
  6. обављање техничких послова за Предсједника Скупштине општине и вршење других послова по налогу Предсједника и Секретара Скупштине општине,
  7. припремање и комплетирање предмета за потребе Начелника општине, припремање и писање позива за сједнице које сазива Начелник општине, припрема закључака са сједнице и вођење записника,
  8. пријем и обавјештавање странака,
  9. успостављање унутрашње и спољне телефонске везе преко телефонске централе, евидентирање разговора,
  10. обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине и Начелника општине.

Документи

ЕТИЧКИ КОДЕКС