КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Милутин Поповић
Јованка Лукић
Озрен Савичић
Гордан Ђукић
Нада Бајић

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Боја Лугоња
Душко Евђић
Небојша Кнежевић

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Игор Видовић
Вид Стојановић
Владимир Лукић
Младен Милотић
Биљана Тодоровић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Миленко Стојановић
Рајко Живковић
Ненад Васић
Слађана Станковић
Златко Шарчевић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

Срђан Јовановић
Јово Новаковић
Марко Видаковић
Нада Лазић
Саша Стевановић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Игор Видовић
Зорица Ристић
Нада Бајић
Драгана Мићић
Тања Симић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Дарко Стефановић
Небојша Кнежевић
Вид Стојановић
Марко Зелинчевић
Марио Јовић

ОДБОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

Небојша Кнежевић
Ново Благојевић
Ђорђе Лазић
Марко Вукадин
Слободан Стевановић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

Дарко Стефановић
Ђука Ристић
Ружица Стојић-Пандуревић
Жељко Антић
Милан Мишић

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Милка Ђурић
Бојан Јеремић
Горан Лукић
Никола Никић
Дејан Каишаревић

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Душко Евђић
Давид Видаковић
Борислав Којић
Дарко Гаврић
Мирослав Писаревић

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС

Александра Божић
Ново Благојевић
Мирко Гојковић
Драган Илић
Милан Мишић

САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

Александра Божић
Тамара Стевановић-Бојковић
Ненад Татић
Данијел Кривошија
Зоран Тодоровић
Милица Стефановић
Наташа Лучић
Мирослав Писаревић
Далибор Илић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Рајко Брадашевић
Јеротија Јанковић
Младен Ћулум
Радивоје Милошевић
Драган Лазић

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Рада Јанковић
Боро Бјелић
Митар Кршић
Зорица Васиљевић
Сузана Јовић

САВЈЕТ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

Милка Ђурић
Вања Стојић
Ирина Живановић
Бојан Милешић
Игор Симић

САВЈЕТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Вид Стојановић
Озрен Савичић
Борислав Којић
Бранко Никић
Јово Мишић

САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Тамара Стевановић-Бојковић
Рада Јанковић
Далибор Којић
Драган Крнојелац
Јока Лакић

САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

Игор Видовић
Станко Јовановић
Мирослав Писаревић
Радован Милинковић
Петко Станковић