КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
Дамир Стојановић
Јован Мишић
Велибор Цвијић
Младен Видовић
Мирза Дједовић
ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Боса Новаковић
Миленко Стојановић
Наташа Курешевић

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Боса Новаковић
Велибор Марић
Синиша Никић
Амина Кавазовић
Дамир Стојановић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Душко Евђић
Спасоје Томић
Марко Максимовић
Миладин Којић
Ненад Васић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

Наташа Марјановић
Михаило Смиљанић
Дарко Стефановић
Марина Јовићевић
Драган Станковић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Татјана Писаревић
Михаела Илинчић
Далибор Лазић
Драгана Мићић
Радмила Врачевић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Милка Ђурић
Александра Божић
Мирослав Јовичић
Милан Брадашевић
Армин Зилић
ОДБОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

Младен Ћулум
Ведран Чакаревић
Срђан Кузмић
Урош Тривић
Милутин Поповић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

Ђука Ристић
Славица Девић
Биљана Тодоровић
Мирза Дједовић
Дарио Јовић

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Александар  Антић
Новак Спасојевић
Ведран Чакаревић
Милена Јефић
Сњежана Вујић

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наташа Ђокић
Тибор Јовичић
Милан Брадашевић
Милан Марић
Велибор Цвијић

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС

Драго Боројевић
Дејан Стојановић
Горан Томић
Лазар Герић
Саша Стевановић

САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

Миленко Стојановић
Весна Петрић
Александра Божић
Тамара-Стевановић Бојковић
Новак Јовић
Милан Брадашевић
Миладин Којић
Велибор Цвијић
Бранимир Јовић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Драган Илић
Милан Аврић
Миодраг Ђурић
Душко Гајић
Драган Лазић

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Рада Дробњак
Дејан Стојановић
Биљана Душанић
Зорица Васиљевић
Тамара Којић

САВЈЕТ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

Миле Пурић
Момир Крстић
Станислава Благојевић
Дарко Стефановић
Дарко Гаврић

САВЈЕТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Јован Мишић
Синиша Никић
Велибор Марић
Озрен Савичић
Дејан Стојановић

САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Јованка Лукић
Михаела Илинчић
Никола Грабовац
Наташа Курешевић
Дијана Станојевић

САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

Станко Јовановић
Чедомир Мишић
Милан Савић
Наташа Курешевић
Јевто Смиљанић