КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
Новак Спасојевић – предсједник
Јован Мишић – замјеник предсједника
Младен Видовић – члан
Велибор Цвијић – члан
Мирза Дједовић – члан

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА
Миленко Стојановић – предсједник
Александра Божић – замјеник предсједника
Наташа Курешевић – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Дарко Стефановић – предсједник
Синиша Никић – замјеник предсједника
Славица Девић – члан
Амина Кавазовић – члан
Горан Томић – члан

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Душко Евђић – предсједник
Миладин Којић – замјеник предсједника
Милена Јефић – члан
Јованка Лукић – члан
Ненад Васић – члан

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА
Наташа Курешевић – предсједник
Зорица Ристић – замјеник предсједника
Мирослав Јовичић – члан
Михаило Смиљанић – члан
Марко Зелинчевић – члан

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Наташа Курешевић  – предсједник
Драгана Мићић – замјеник предсједника
Далибор Лазић – члан
Наташа Марјановић – члан
Радмила Врачевић – члан
 
КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Милан Брадашевић – предсједник
Александра Божић – замјеник предсједника
Горан Илић – члан
Дарко Стефановић – члан
Амина Кавазовић – члан
 

ОДБОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ
Душко Евђић – предсједник
Младен Ћулум – замјеник предсједника
Анђелина Перановић – члан
Тамара Којић – члан
Сандра Чамџић – члан

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ
Славен Тешановић – предсједник
Славица Девић – замјеник предсједника
Небојша Кнежевић – члан
Биљана Душанић – члан
Душан Цвијановић – члан

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Александра Божић – предсједник
Марко Максимовић – замјеник предсједника
Вукашин Ђурић – члан
Јелена Мићић – члан
Александар  Антић – члан

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Милан Брадашевић – предсједник
Рада Дробњак – замјеник предсједника
Надежда Милошевић – члан
Урош Тривић – члан
Дамир Старчевић – члан

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС
Дејан Стојановић (Стојан) – предсједник
Миладин Којић – замјеник предсједника
Љиљана Тодоровић – члан
Пане Костадиновић – члан
Никола Грабовац – члан

САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
Миленко Стојановић – предсједник
Велибор Цвијић – замјеник предсједника
Славица Девић – члан
Тамара Стевановић – Бојковић – члан
Новак Јовић – члан
Небојша Кнежевић – члан
Велибор Марић – члан
Ђука Ристић – члан
Мирко Шаркановић – члан

САВЈЕТ ЗА СПОРТ
Небојша Кнежевић – предсједник
Милан Аврић – замјеник предсједника
Мирослав Ђекић – члан
Дијана Станојевић – члан
Драган Илић – члан

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
Милка Савић- предсједник
Тамара Којић – замјеник предсједника
Дражен Милић – члан
Зорица Васиљевић – члан
Ирена Комленовић – члан

САВЈЕТ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ
Ведран Чакаревић – предсједник
Сергеј Павловић – замјеник предсједника
Бранимир Јовић – члан
Драган Станковић – члан
Дарко Гаврић – члан

САВЈЕТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Јован Мишић – предсједник
Велибор Цвијић – замјеник предсједника
Татјана Писаревић – члан
Срђан Богдан – члан
Дејан Стојановић (Чедо) – члан

САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Јованка Лукић – предсједник
Драго Боројевић – замјеник предсједника
Михаела Илинчић – члан
Љубомир Видаковић – члан
Урош Тривић – члан

САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
Новак Спасојевић – предсједник
Чедомир Мишић – замјеник предсједник
Синиша Васиљевић – члан
Драган Лазић – члан
Јевто Смиљанић – члан