КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Дамир Стојановић
Јован Мишић
Велибор Цвијић
Младен Видовић
Мирза Дједовић

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА


Александра Божић
Миленко Стојановић
Наташа Курешевић

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Дамир Стојановић
Синиша Никић
Дарко Стефановић
Амина Кавазовић
Горан Томић

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Душко Евђић
Миладин Којић
Милена Јефић
Спасоје Томић
Ненад Васић

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

Милан Савић
Михаило Смиљанић
Мирослав Јовичић
Зорица Ристић
Наташа Курешевић

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Михаела Илинчић
Драгана Мићић
Далибор Лазић
Наташа Марјановић
Радмила Врачевић

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Милка Ђурић
Дарко Стефановић
Милан Марић
Милан Брадашевић
Армин Зилић

ОДБОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душко Евђић
Младен Ћулум
Срђан Кузмић
Тамара Којић
Еди Окић

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ

Небојша Кнежевић
Славица Девић
Славен Тешановић
Биљана Душанић
Драженка Топаловић

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Александар  Антић
Александра Божић
Вукашин Ђурић
Марко Максимовић
Дејан Стојановић (Стојан)

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Милан Брадашевић
Тибор Јовичић
Рада Дробњак
Урош Тривић
Озрен Савичић

ОДБОР ЗА ЕТИЧКИ КОДЕКС

Драго Боројевић
Дејан Стојановић (Стојан)
Љиљана Тодоровић
Пане Костадиновић
Миладин Којић

САВЈЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

Миленко Стојановић
Велибор Цвијић
Славица Девић
Тамара Стевановић – Бојковић
Новак Јовић
Небојша Кнежевић
Велибор Марић
Ђука Ристић
Мирко Шаркановић

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

Драган Илић
Милан Аврић
Мирослав Ђекић
Душко Гајић
Небојша Кнежевић

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ

Милка Ђурић
Ирена Комленовић
Сузана Јовић
Зорица Васиљевић
Тамара Којић

САВЈЕТ ЗА ПИТАЊЕ МЛАДИХ

Миле Пурић
Драган Станковић
Бранимир Јовић
Ведран Чакаревић
Дарко Гаврић

САВЈЕТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Јован Мишић
Велибор Цвијић
Татјана Писаревић
Сњежана Вујић
Дејан Стојановић (Чедо)

САВЈЕТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Михаела Илинчић
Јованка Лукић
Никола Грабовац
Наташа Курешевић
Дијана Станојевић

САВЈЕТ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

Новак Спасојевић
Чедомир Мишић
Станко Јовановић
Драган Лазић
Јевто Смиљанић