Општина Модрича смјештена је у сјевероисточном дијелу Републике Српске. Са геопрометног становишта може се сматрати да Модрича има веома повољан положај јер се у њој сијеку путеви регионалног, државног и европског значаја. Остваривањем планираних, привредних, туристичких, културних и других урбанистичких садржаја Модрича добија завидан положај у региону.

Стање путне мреже је квантитативно приказано слиједећом табелом:

Р.Б.  Путни правци Дужина (km) Асфалт (km) Макадам (km)
1. Магистрални путеви 45,00 45,00 —-
2. Регионални путеви 18,00 18,00 —-
3. Локални путеви 190,50 127,10 63,40
4. Некатегорисани путеви 230,00 82,30 147,70
5. Мрежа градских улица 66,50 32,10 34,40
Укупно: 550,00 304,50 245,50

Извор: Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Добра саобраћајна повезаност и релативно добро стање путне мреже представља окосницу развоја привреде.

Жељезничка станица Модрича има укупно 5 колосијека (3 у саобраћају и 2 манипулативна), укупне дужине 3,1 км. Тренутно се железницом врши само теретни саобраћај.

Укупна дужина индустријских колосјека је 1,5 км, а жељезнички саобраћај се одвија  једноколосјечном пругом Добој – Модрича – Шамац и индустријским колосјеком према Рафинерији уља.

018

Аутобуска станица налази се одмах уз жељезничку станицу. Станица има 6 изграђених долазно-одлазних перона. Одавде се обавља превоз путника приградским, међуградским, републичким и међународним линијама. Дневно са аутобуске станице полази 102 аутобуса у времену од 06-22 х, са просјечном фреквенцијом полазака од 15 мин. Станица је локално – регионалног карактера и задовољава тренутне капацитете. Не постоји јавни градски превоз, па се унутарградска кретања обављају возилима такси службе.

autobuska_stanica

Проблеми везани за превоз у теретном саобраћају појављују се углавном због тога што улична мрежа није прилагођена овим потребама, како по геометријским карактеристикама улица и раскрсница, тако и по стању коловозног застора. Учешће теретног саобраћаја у укупној структури тока је 12%.

Када је у питању поштански саобраћај у Републици Српској постоје 4 главна поштанска центра и то: Бања Лука, Добој, Бијељина и Фоча. Општина Модрича припада поштанском центру Добој, из кога је организовано седам линија међумјесног превоза. Уручење поштанских пошиљки врши се путем јединица поштанске мреже по принципу доставе и испоруке. Модрича има градску пошту и 3 подручне јединице (Милошевац, Врањак и Копривна).