Према Евиденцији коју води Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у општини Модрича је регистровано укупно 438 предузетничких радњи, које су према дјелатности коју обављају разврстане у неколико категорија:

Р.Б.

Предузетничка радња

Број

1

Трговинске радње

132

2

Угоститељске радње

78

3

Занатске радње и остало

173

4

Јавни превоз лица и ствари

38

5

Књиговодствени бирои

13

6

Ауто школе

4

УКУПНО:

438