САВЈЕТОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Током цијеле године одржавају се различите едукације пољопривредних произвођача који се упознају са новим технологијама и достигнућима у области пољопривреде.

savjetovanje1

Предавања су из области производње и заштите поврћа у заштићеном простору, производње крмног биља, новом сортименту кукуруза и технологији производње кукуруза, заснивање воћњака, исхрана, држање и болести музних грла. Посебно су за пољопривредне произвођаче значајне теренске едукације и обиласци, јер се на лицу мјеста укаже на проблеме и исправљају грешке у производњи.