Јавни позив за бањску рехабилитацију РВИ и ППБ

Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 400 ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

ЈАВНИ ПОЗИВ за незапослене борце

Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата РС од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

О Г Л А С

Оглас о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у КО Ријечани Доњи путем усменог јавног надметања – лицитацијe