АДРЕСА
Видовданска бр. 1
Модрича 74480
Република Српска
Босна и Херцеговина

ТЕЛЕФОНИ
Централа:

Тел/факс: 00387 53 810 511
Тел/факс: 00387 53 810 433

Начелник:
Тел: 00387 53 810 170
Факс: 00387 53 810 185

Скупштина:
Тел: 00387 53 810 428
Тел/факс: 00387 53 810 058

Комунална полиција:
Тел: 00387 53 810 714
Моб: 00387 66 026 816

zgrada_op
plan_grada

Друштвене мреже
facebook

Пишите нам на доле наведене адресе електронске поште:

АДРЕСЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:
Инфо служба
info@modrica.ba
Замјеник начелника општине
znacelnik@modrica.ba
Предсједник Скупштине општине Модрича
pso@modrica.ba
Потпредсједник Скупштине општине
ppso@modrica.ba
Секретар скупштине општине
sso@modrica.ba
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове
nopsta@modrica.ba
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
nprivreda@modrica.ba
Начелник за Финансије
nfinansije@modrica.ba
Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
nprostror@modrica.ba
Одјељење Комуналне полиције
kpolicija@modrica.ba
Одјељење за пријемну канцеларију и информисање
ssala@modrica.ba
Цивилна заштита
cz@modrica.ba
Матичар
maticar@modrica.ba
Мјесна канцеларија Врањак
mkvranjak@modrica.ba
Мјесна канцеларија Скугрић
mkskugric@modrica.ba
Мјесна канцеларија Милошевац
mkmilosevac@modrica.ba
Мјесна канцеларија Дуго Поље
mkdugopolje@modrica.ba