• Дом здравља
 • Специјална болница за хроничну психијатрију
 • ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА МОДРИЧА

  Дом здравља Модрича функционише као јавна здравствена установа која је одговорна за организовање примарне здравствене заштите за подручје општина Модрича и Вукосавље, односно за приближно 36.000 становника (процјена Републичког завода за статистику).

  Садашња структура услуга обухвата прегледе, дијагностику, лијечење, промоцију и превенцију. Услуге се пружају у здравственим објектима и кућним условима. Основу чине услуге примаме здравствене заштите које се пружају путем тимова породичне медицине, затим услуге консултативно специјалистичких служби, лабораторијске, рентген и ултразвучне дијагностике, стоматолошке услуге, хигијенско – епидемиолошке услуге, услуге из области ургентне медицине, менталног здравља и физикалне рехабилитације.

  dom_zdravlja_1Дом здравља Модрича има три централна објекта у градском подручју у којем су смјештене све медицинске и друге пратеће службе установе и мрежу теренских амбуланти породичне медицине. Тренутно има 5 амбуланти на терену које су распоређене у насељеним мјестима: Дуго Поље, Копривна, Милошевац, Скугрић и Врањак.

  Дом здравља Модрича у свом саставу има сљедеће организационе цјелине:

  1. Служба породичне медицине
  2. Служба за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије
  3. Служба стоматологије (општа, превентивна и дјечија стоматологија)
  4. Хигијенско-епидемиолошка служба
  5. Служба хитне медицинске помочи
  6. Служба лабораторијске дијагностике
  7. Служба ултразвучне и рентген дијагностике
  8. Центар за ментално здравље
  9. Центар за физикалну рехабилитацију у заједници
  10. Служба заједничких послова.

  Дом здравља тренутно запошљава 129 радника, од тога: 94 медицинских и 35 немедицинских радника. Установа је уписана у судски регистар код Окружног привредног суда Добој.

  Сједиште установе је у Модричи, Светосавска 15.
  Тел/фаx: 053/821-660, 053/821-661.
  Директор установе: Александра Божић, в.д. директора

  hitna_pomoc

 • ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ МОДРИЧА

  Болница се налази у селу Гаревац непосредно уз магистрални пут Модрича – Шамац (удаљена је од центра Модриче 5 километара).

  ИСТОРИЈАТ
  – 1947. године основан “Дом штићеника” у селу Јакеш.
  – 1978. године постаје Социјално медицинска установа “Јакеш” и прима
  психијатријске пацијенте из свих република бивше Југославије,
  – 1983. године региструје се као Завод и постаје референтна здравствена установа
  смјештна на локацијама у Јакешу, Гаревцу, Копривни и Ријечанима,
  – 1992. године због ратних дешавања долази до смањења обима дјелатности и ради
  само на локацији у Гаревцу.
  – од 1995 до 2010 године уз помоћ домаћих и међународних хуманитарних организација и Министарства здравља и социјалне заштите и Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Завод се обнавља, кадровски ојачава и поново заузима мјесто референе установе за продужено лијечење и рехабилаитацију хроничних душевних болесника

  ДЈЕЛАТНОСТ
  – Клинички психјатријски третмани са циљем одржавање стања ремисије болести,
  – Психодијагностика,
  – Брига о соматском здрављу пацијената.
  – Провођење рехабилитационих програма: радно-окупациона терапија; терапијаска заједница; едукација;рекреација; ресоцијализација; дестигматизација; заштићено становање, заштита људских, грађанских и имовинских права пацијената.

  КАПАЦИТЕТНИ КАДРОВИ
  – капацитет 290 кревета
  – запослених 155 радника
  – медицински кадар 85
  – немедицински кадар 70
  – љекара специјалиста 6
  – специјализанти психијатрије 4
  – психолога 2
  – дефектолога 1
  – педагог психолог 1
  – социјални радник 2
  – медицински техничар 63
  – болничар 10

  ОРГАНИЗАЦИЈА
  – Рехабилитациона одјељења “Врбас” и “Неретва”,
  – Акутна одјељења (мушко и женско) “Сана”,
  – Отворено одјељење (мушко и женско),
  – Одјељење за соматска обољења “Плива”,
  – Одјељење за непокретне “Дунав”

  Посебан вид третмана у условима заштићеног становања одвија се у рехабилитационој кући у Кладарима Доњим која је отворена 2002 године и удаљена је од сједишта Специјалне болнице 4 километра. У овој кући у сеоском амбијенту живи и лијечи се 12 пацијената који као већина сеоских домаћинства у селу се бави узгојем домаћих животиња и повртларством производећи већину намирница за своје потребе а вишкове уступају за потребе Специјалне болнице. Орјентација Специјалне болницеје да се створи више оваквих рехабилитационих кућа и да се промовише овакав вид смјешаја хроничних психијатријских пацијената у свим срединама у Републици Српској у којима дјелују Центри за ментално здравље, јер је то најбољи начин да се пацијенти врате на третман у заједнице из којих потичу.

  Адреса: Шамачки пут бб Гаревац, 74480 Модрича
  Телфон/централа:
  053/818-858, фаx: 053/818-389, директор: 053/818-389,
  замјеник директора:
  053/818-859, рачуноводство: 053/818-492.
  E-mail: 
  jzubolnicamodrica@gmail.com
  Директор: 
  Синиша Никић, дипл.економиста