ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Срђан Јовановић

Срђан Јовановић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/812-626
E-mail: srdjan.jovanovic@modrica.ba

Биографија:
Рођен 16.04.1985. године из Скугрића. По занимању дипломирани економиста. Од 2014. године запослен у фирми „Optima Power“  d.o.o. У периоду од 2012 – 2020. године биран за одборника у СО Модрича испред Српске демократске странке. Ожењен, отац  двоје дјеце.

Сања Ивановић

дипл.еколог

Самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност и заштиту животне средине
Телефон: 820-820
Локал: 106

Урбанистичко-грађевински инспектор
Локал: 101

Саша Божић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103

Милан Боројевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
Локал: 102

Стручни сарадник за стамбено комуналне послове и теренске увиђаје
Телефон: 810-104
Локал: 103

Душан Цвијановић

инж.грађевинарства

Виши стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103

Одсјек за просторно уређење

Оливера Чанић

дипл.правник

Шеф одсјека
Локал: 102
E-mail: olivera.canic@modrica.ba

Гордана Петровић

дипл.инж.архитектуре

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и локацијске услове
Телефон: 820-821
Локал: 105

Јово Тешић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и локацијске услове
Телефон: 820-821
Локал: 105

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  1. учествује у припреми документације за израду и доношење просторних и регулационих планова на подручју општине,
  2. израђује урбанистичко-техничке услове за поједину врсту објеката у складу са урбанистичким и регулационим планом за поједину врсту објеката у складу са просторним и регулационим планом за одређено подручје општине,
  3. израда рјешења о урбанистичкој сагласности,
  4. израда рјешења о одобрењу за грађење,
  5. израда рјешења о одобрењу за употребу објекта,
  6. контрола изградње објеката и уређења простора,
  7. послови везани за парцелацију и комплетирање грађевинског земљишта ,
  8. израда извода из урбанистичког и регулационих планова,
  9. послови који се односе на исколчавање грађевинских објеката,
  10. други послови у складу са законима, Статутом општине и одлукама Начелника општине.

КАКО ДО ПОТРЕБНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Све информације о статусу захтјева којег сте поднијели овом одјељењу можете добити у Шалтер сали општинске управе Модрича код стручног сарадника за пријем поднесака, опште послове и овјере. Информације о статус предемета можете добити и путем телефона: 053/810-511, локал: 178 или путем е-mail адресе: nprostor@modrica.ba.

Такође, за добијање потребних информација из надлежности Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију можете директно контактирати горе наведене службенике.