ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Јован Мишић, дипл.инж.грађевинарства

Јован Мишић, дипл.инж.грађевинарства

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Рођен 21.12.1979. године у Градачцу, из Скугрића, настањен у Модричи. Ожењен, отац једног дјетета. Дипломирао на Архитектонско – Грађевинском факултету у Бања Луци, одсјек Грађевинарство и стекао звање Дипломирани инжињер грађевинарства.

У периоду 2006-2009. године радио као Руководилац програма ниске и високе градње у фирми “Цесте – Мостови – Асфалт” доо Добој, а од 2009. до 2012. године био запослен у фирми “Проинг-мд” Модрича. Од 2012. године обавља функцију Начелника одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. Вољом народа, два пута биран за одборника у Скупштини општине Модрича, 2008. и 2012. године, испред Савеза независних социјалдемократа – Милорад Додик.

Телефон: 812-626
E-mail: nprostor@modrica.ba, јovanm@modrica.ba

Одсјек за просторно уређење

Оливера Чанић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за издавање грађевинских и употребних дозвола
Локал: 102

Мирко Миљевић

дипл.инж.архитектуре

Урбанистичко-грађевински инспектор
Телефон: 820-820
Локал: 106

Гордана Петровић

дипл.инж.архитектуре

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и локацијске услове
Телефон: 820-821
Локал: 105

Одсјек за стамбено – комуналне послове и екологију

Милан Боројевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
Локал: 102

Саша Божић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103

Драган Петровић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 820-821
Локал: 105

Душан Цвијановић

инж.грађевинарства

Виши стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103

Михајло Жарић

грађевински техничар

Стручни сарадник за стамбено комуналне послове и теренске увиђаје
Телефон: 810-104
Локал: 103

Сања Стефановић

дипл.еколог

Самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност и заштиту животне средине
Телефон: 820-820
Локал: 106

Даниела Аничић

дипл.инж.агрономије

Еколошки инспектор
Телефон: 820-820
Локал: 106

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  1. учествује у припреми документације за израду и доношење просторних и регулационих планова на подручју општине,
  2. израђује урбанистичко-техничке услове за поједину врсту објеката у складу са урбанистичким и регулационим планом за поједину врсту објеката у складу са просторним и регулационим планом за одређено подручје општине,
  3. израда рјешења о урбанистичкој сагласности,
  4. израда рјешења о одобрењу за грађење,
  5. израда рјешења о одобрењу за употребу објекта,
  6. контрола изградње објеката и уређења простора,
  7. послови везани за парцелацију и комплетирање грађевинског земљишта ,
  8. израда извода из урбанистичког и регулационих планова,
  9. послови који се односе на исколчавање грађевинских објеката,
  10. други послови у складу са законима, Статутом општине и одлукама Начелника општине.