НИКОЛА САВИЋ

Тел: 00387 (0)53 810 170
Факс: 00387 (0)53 810 185
E-mail: znacelnik@modrica.ba

  • Биографија
  • Посао замјеника начелника општине
  • Рођен 01.01.1968. године у Врањаку, по занимању дипломирани економиста – мастер. Основну и средњу школу завршио у Модричи а дипломске и постдипломске студије у Београду. Отац два дјетета.
    Од 1997. до 2005. године радио у Министарству одбране, био директор Српског културног центра Модрича од 2005. до именовања за замјеника начелника општине 2012. године. У период од 2005. до 2012. године обављао и функцију предсједника Општинске борачке организације Модрича.

  • Замјеник начелника замјењује начелника општине у пословима које му он повјери, а у случају спријечености или одсутности начелника замјењује га у свим пословима.