МЛАДЕН МИЛОТИЋ

Тел: 00387 (0)53 810 170
E-mail: znacelnik@modrica.ba

 • Биографија
 • Посао замјеника начелника општине
 • Младен Милотић, рођен 15. новембра 1972. године у Возући.
  Завршио средњу машинску школу. На факултету у Новом Саду 1998. године стекао звање  професор разредне наставе.
  Радио у ЈУ ОШ ,,Сутјеска“ Модрича од 1999. године.
  Био одборник у СО Модрича у сазиву 2008/2012. године.
  Полазник прве Политичке академије Српске демократске странке.

 • Замјеник начелника замјењује начелника општине у пословима које му он повјери, а у случају спријечености или одсутности начелника замјењује га у свим пословима.