Тел: 00387 (0)53 810 170
Факс: 00387 (0)53 810 185
E-mail: znacelnik@modrica.ba

  • Биографија
  • Посао замјеника начелника општине
  • Замјеник начелника замјењује начелника општине у пословима које му он повјери, а у случају спријечености или одсутности начелника замјењује га у свим пословима.