Oпштина Модрича упутила је данас, 9. октобра  2020. године, (8) осам лица у ЈУ Бања „Дворови“ Бијељина, чија ће физикална рехабилитација трајати  10  дана.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Пројектом бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2020. годину, предвидјело је упућивање 400 лица на нивоу Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.  Према распоредном налогу Министарства, општина Модрича  упућује (8) осам лица у бању.

Право да буду упућени у бању имали су РВИ од I до X  категорије инвалидности и чланови породица погинулих бораца, којима је овај вид здравствене заштите препоручен од стране љекара и који  нису користили ово право по Пројекту  у протекле три године, као и РВИ- ампутирци и параплегичари који су користили бању путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником Фонда.

Укупно се пријавило 20 лица, након чега је извршено рангирање по утврђеним критеријима и предложено осам лица за бању.  Преостали број лица, који није могао остварити право на бањско лијечење, као помоћ од општине Модрича може добити по 200,00 КМ, уколико бању буду користили по препоруци љекара и плаћали личним учешћем.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је дало своју коначну сагласност за предложених осам лица, који су РВИ и чланови породица погинулих бораца.

Трошкове бањске рехабилитације сноси Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а трошкове превоза до бање и повратка, као и ранијих година, финансираће општина Модрича.

Пројекат бањске рехабилитације РВИ и ППБ реализује се од 2006. године, а из општине Модрича до сада у бању је упућено 185 корисника, од чега 96 РВИ и 89 ППБ.