Назив донатора: Влада Швицарске и Шведска
Пројекат имплементира: Удружење „Институт за развој и европске интеграције“ (IREI)
Трајање пројекта: Мај 2021. – Март 2023. године

 

Институт за развој и европске интеграције (IREI) основали су стручњаци с искуством рада у свим сегментима власти у Босни и Херцеговини. Наш модел рада фокусиран је на препознавању реалних капацитета институција и на постављању проблема грађана у примарни фокус рада власти и јавности. Босна и Херцеговина је земља која се налази у постконфликтној и економској транзицији, те јој недостаје јак покретач економског и социјалног развоја који може превазићи трајне проблеме социјално-политичких несугласица и водити земљу напријед. Наш циљ је да развијамо и подржавамо рад локалних, регионалних, ентитетских и државних институција кроз специфичан, емпиријски заснован на провјереном моделу рада. Ми желимо побољшати све аспекте јавних политика које су фокусиране на подизање нивоа животног стандарда, унапређења права грађана, али и повећање одговорности влада као примарног интереса грађана.

Већина програма управљања у Босни и Херцеговини не нуди јасна и цјеловита рјешења за многобројне потребе грађана, те пројект Озон – Отворене и одговорне опћине има за циљ да минимизира уочене недостатке. Пројект се реализира у шест одабраних јединица локалне самоуправе: Град Бихаћ, Град Градишка, Опћина Центар Сарајево, Опћина Илиџа, Општина Модрича, Опћина Ново Сарајево. Кључне активности су припрема аналитичког извјештаја на основу стручне анализе и процјене стања унутар сљедећих области: комуникације и партиципације, буџета, борбе против корупције, родне равноправности, заштите околиша и одрживог развоја, социјалних политика и инклузије маргинализираних група. Потом се, на основу извршене процјене и урађене анализе, припрема Нова програмска политика (НПП) коју усвајају начелници/градоначелници. Финална компонента је успостављање или јачање комуникационих платформи да би грађани лакше саопћили своје проблеме надлежнима, те на њих добили благовремене одговоре.

Нова програмска политика за Општину Модрича