Општина Модрича је израдила дигиталну платформу (wеб страницу) под називом  Invest in Modrica за промоцију инвестицијских потенцијала, као додатни значајан савремени алат за анимирање домаћих и страних инвеститора, укључујући и бх. дијаспору, а све у циљу унапређења предузетништва на подручју општине Модрича, те задржавања постојећих и отварања нових радних мјеста.

Све развијене општине и градови већ имају наведену платформу и доступна је грађанима дужи низ година, међутим за нашу локалну заједницу је новина. Руководство  општинске управе је препознало значај и предности постојања платформе, те је претходних мјесеци активно радило на прикупљању информација и успостављању исте.

Дигитална платформа за промоцију инвестицијских потенцијала Invest in Modrica, је данас пуштена у рад и могуће јој је приступити преко адресе www.investinmodrica.com или путем званичне општинске wеб странице.