У мјесној заједници Врањак 1, изграђен је потпорни зид у кориту „Ријеке“, дужине 42 метра.