ADRESA
Vidovdanska br. 1
Modriča 74480
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

TELEFONI
Centrala:

Tel/faks: 00387 53 810 511
Tel/faks: 00387 53 810 433

Načelnik:
Tel: 00387 53 810 170
Faks: 00387 53 810 185

Skupština:
Tel: 00387 53 810 428
Tel/faks: 00387 53 810 058

Komunalna policija:
Tel: 00387 53 810 714
Mob: 00387 66 026 816

zgrada_op
plan_grada

Društvene mreže
facebook

Pišite nam na dole navedene adrese elektronske pošte:

ADRESE ELEKTRONSKE POŠTE:
Info služba
info@modrica.ba
Zamjenik načelnika opštine
znacelnik@modrica.ba
Predsjednik Skupštine opštine Modriča
pso@modrica.ba
Potpredsjednik Skupštine opštine
ppso@modrica.ba
Sekretar skupštine opštine
sso@modrica.ba
Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove
nopsta@modrica.ba
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
nprivreda@modrica.ba
Načelnik za Finansije
nfinansije@modrica.ba
Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju
nprostror@modrica.ba
Odjeljenje Komunalne policije
kpolicija@modrica.ba
Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje
ssala@modrica.ba
Civilna zaštita
cz@modrica.ba
Matičar
maticar@modrica.ba
Mjesna kancelarija Vranjak
mkvranjak@modrica.ba
Mjesna kancelarija Skugrić
mkskugric@modrica.ba
Mjesna kancelarija Miloševac
mkmilosevac@modrica.ba
Mjesna kancelarija Dugo Polje
mkdugopolje@modrica.ba