TAMARA EVĐIĆ

Tel: 00387 (0)53 810 170
E-mail: znacelnik@modrica.ba

  • Biografija
  • Posao zamjenika načelnika opštine
  • Zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika opštine u poslovima koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti načelnika zamjenjuje ga u svim poslovima.