Директни позив за подношење приједлога пројеката у партнерским мјесним заједницама је једна од активности у оквиру друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, којег проводи УНДП у Босни и Херцеговини, а финансирају Владе Швајцарске и Шведске. Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024. године је унапређење квалитета живота грађана и грађанки БиХ кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ), које доприносе њиховом активном ангажману у јавном животу и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Циљ овог директног позива је подршка реализацији једног приједлога пројекта у једној од 5 партнерских мјесних заједница:

  1. Дуго поље
  2. Милошевац
  3. Модрича 5
  4. Скугрић
  5. Таревци

Пројектна документација по овом Позиву се може преузети у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције општине Модрича, као и на званичном сајту Општинске управе Модрича (у прилогу испод ове објаве).

Испуњени сет докумената за пројекат са комплетном захтијеваном документацијом се доставља у једном примјерку у штампаном облику и једној електронској копији (CD или USB) у затвореној коверти са назнаком:

„Апликација за директни позив за мјесне заједнице у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 07:00 до 15:00 часова, на адресу:

Општина Модрича

Видовданска 1

74 480 Модрича

Рок за предају пројеката је 06.06.2023. године до 15:00 часова. Апликације које буду пристигле послије наведеног рока неће бити разматране. Све апликације морају бити физички достављене на наведену адресу прије истека званичног рока.

Пројектна документација