Јавни позив

Јавни позив послодавцима за коришћење средстава по програму подршке запошљавању младих – дјеце погинулих бораца са ВСС у статусу приправника у 2021.години

Јавни позив

Јавни позив за прикупљање средстава за одабир корисника грант средстава са позиције “Подршка повратку прогнаних лиза” за 2021. годину

О Г Л А С

Оглас о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у КО Ријечани Доњи путем усменог јавног надметања – лицитацијe