Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 22/22 објављен Правилник о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона.

Чланом 6. Правилника предвиђена су новчана средства подршке за производњу меркантилне пшенице  (сјетва 2021. година), а чланом 7. новчана средства подршке за сјетву меркантилног кукуруза у 2022. години.

 Рок за подношење захтјева  за остваривање права на новчана средства подршке за сјетву меркантилне пшенице је 30. април 2022. године, а за сјетву меркантилног кукуруза 31. мај 2022. године и подносе се Агенцији за аграрна плаћања Бања Лука.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи се могу обратити на телефон број:053/810-511 лок. 112 или директно у канцеларију број 4. (други спрат) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за пољопривреду.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за пољопривреду