РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК-ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

Број:  05/1-022-84/22
Датум: 20.06.2022.год.

 

ЈАВНА РАСПРАВА
о Нацрту Одлуке о комуналном реду

                               

Поштовани,

У складу са Закључком Скупштине општине Модрича број: 01-022-84/22 Одјељење за просторно уређење, стамбено комунално послове и екологију општине Модрича  обавјештава заинтересовану јавност да је СО Модрича на својој петнаестој сједници, одржаној 10.06.2022.године усвојила Нацрт  Одлуке о комуналном реду.

Јавна расправа о истом спровешће се у трајању од 30 дана.

Примјерак  Нацрт  Одлуке о комуналном реду можете преузети у Шалтер сали општине Модрича или на интернет страници општине Модрича www.modrica.ba.

Ваше примједбе и сугестије можете уписати у књигу примједби која се налази у Шалтер сали општине Модрича или писмено доставити Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију за вријеме трајања јавне расправе.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
с.р. Срђан Јовановић, дипл.ецц.

 

Одлука о комуналном реду – НАЦРТ