МПШВ РС- ЈЕДИНИЦА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди РС
Подручни центар Добој

У САРАДЊИ СА
Пољопривредном задругом „ЕКО-ПЛОД“ Модрича
и локалном заједницом

издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

П.З.“ЕКО-ПЛОД“ Модрича организује кооперантску производњу салатне паприке у заштићеном простору

 

  • Произвођачима путем ИФАД пројекта  омогућено је суфинансирање производног пакета (репроматеријала).
  • На износ преузетог пакета, пројекат суфинансира 40%+10% жене и млади а локална заједница 10% од вриједности.
  • Преостали дио обавеза кооперанти враћају кроз предат производ.

Заинтересовани произвођачи са општина Модрича, Вукосавље, Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар могу се пријавити:

  1. Одјељењу за пољопривреду у локалним заједницама
  2. ПЗ.„ЕКО-ПЛОД“ Модрича, контакт особа: Татјана Стевановић, 065/960-698; 053/816-233

За град Добој и општину Станаре:

  1. Одјељењу за пољопривреду у локалним заједницама
  2. Представнику ПГ.“Старчевић“ Мали Прњавор, контакт особа: Југослав Старчевић, 065/067-055

П.З.“ЕКО-ПЛОД“ за будуће  кооперанте организоваће стручно предавање о технологији производње паприке у заштићеном простору.