РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ОГЛАС

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ излаже на јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 07.07.2022. до 08.08.2022. године у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ излаже се у просторијама:

  1. Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модрича;
  2. Предузећа „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука;
  3. Српског културног центра, Трг Др Милана Јелића бр. 17, Модрича;
  4. Мјесне заједнице Модрича 1, Ул. Видовданска бр. 72, Модрича;
  5. Мјесне заједнице Модрича 2, Ул. Јована Дучића бр. 6, Модрича;

Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у предузећу „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука.

Примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту ревизије Регулационог плана уписују се у свеску која се налази у просторији у којој се документ излаже или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 08.08.2022. године.

 

Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ (zip)