Контакт телефони и мејл адресе Матичне службе

Поштовани,

путем доле наведених контакт телефона и мејл адреса можете добити потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге, односно све информације у вези уписа у матичне књиге и начина прибављања извода/увјерења из матичних књига.

Матична служба Модрича: 053/810-511, 810-785, ssala@modrica.ba
Мјесна канцеларија Врањак: 053/871-199, mkvranjak@modrica.ba
Мјесна канцеларија Милошевац: 053/870-184, mkmilosevac@modrica.ba
Мјесна канцеларија Скугрић: 053/876-405, mkskugric@modrica.ba
Мјесна канцеларија Дуго Поље: 053/872-254, mkdugopolje@modrica.ba