У складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 43/07) нерадни дани су Међународни празник рада 1. и 2. маја 2022. године (недјеља и понедјељак) и Дан побједе над фашизмом 9. маја 2022. године (понедјељак).

У дане празника Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича („Службени гласник oпштине Модрича“, бр. 10/21) дужни су да раде:

1,  2. и 9. маја

  • у времену од 08,00 до 21,00 час трговине на мало погребном опремом,
  • у времену од 00,00 до 24,00 часа драгстор, бензинске пумпне станице и продавница на бензинској пумпној станици и објекти у којима се обавља дјелатност производње хљеба, пецива, колача и других пекарских производа, с тим да је у времену од 23,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја.

 

2. маја

  • у времену од 07,00 до 14,00 часова трговински објекти, тржнице, занатски и други објекти услужних дјелатности.

Радницима који буду радили у назначене дане, послодавац је дужан омогућити остваривање права, у складу са прописима о раду.

Општинска управа Модрича