Обавјештавају се грађани, привредна друштва и предузетници са подручја општине Модрича, да je у складу са Законом о празницима Републике Српске, Законом о Дану Републике Српске и Одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске – Дан Републике 9. јануар нерадни дан.

Како је саопштено из Министарства управе и локалне самоуправе на Дан Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друге организације, као и лица која професионално обављају услужно-предузетничке дјелатности.

Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича („Службени гласник oпштине Модрича“, број: 10/21), дужни су да раде:

  1. јануарa
  • у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински објекти типа „драгстор“, бензинске пумпне станице и продавница на бензинској пумпној станици и објекти у којима се обавља дјелатност производње и продаје хљеба, пецива, колача и других пекарских производа, с тим да је у времену од 23,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја,
  • у времену од 08,00 до 21,00 час трговине на мало погребном опремом.

Радницима који буду радили у назначене дане, послодавац је дужан омогућити остваривање права, у складу са прописима о раду.

 


 

Општинска управа Модрича