РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

за бираче који су позитивни на COVID-19 или се налазе у обавезној изолацији у складу са актом надлежног органа

Бирач, који је позитиван на COVID-19 и/или којем је изречена мјера надлежног органа о обавезној изолацији и није у могућности да лично оде на своје редовно бирачко мјесто на којем је уписан у извод из Централног бирачког списка, уколико жели да гласа, да би остварио бирачко право дужан је најкасније у року од 72 часа прије дана избора лично( е-mail/факс) или путем другог лица, доставити Општинској изборној комисији Модрича  захтјев за гласање путем Посебног мобилног тима и ковертираног гласачког листића.

Бирач којем је дијагностиковано обољење COVID-19 и/или којем је изречена мјера надлежног органа о обавезној изолацији након истека рока од 72 часа прије дана избора, или на сам дан избора, захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића, дужан је доставити најкасније на дан избора 15.11.2020. године до 9,00 часова.

Уз захтјев бирач је обавезан приложити:
– медицински налаз који потврђује да је позитиван на COVID-19, и/или
– акт надлежног органа о обавезној изолацији.

Захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића, треба да садржи име и презиме бирача, адресу становања и број контакт телефона. Захтјев се може преузети на следећем линку: ЗАХТЈЕВ

По добијању захтјева за гласање путем Посебног мобилног тима и ковертираног гласачког листића, Општинска изборна комисија  Модрича  ће ступити у контакт са бирачем и дати додатна упутства о процедури и начину гласања путем Посебног мобилног тима.

Захтјев се може доставити путем е-маила Општинске изборне комисије Модрича: oik024.modrica@gmail.com, путем факса број: 053/810-511 или непосредно преко другог лица.

Све неопходне информације могу се добити на контакт телефон Општинске изборне комисијe, 053/810-785.