Обавјештавају се пољопривредни произвођачи   који су извршили ажурирање и кориговање података у АПИФ-у који се односe на укупну обрадиву површину и пријављено кориштење за 2022. годину, пријавили у Пореској управи доприносе и уплатили накнаду за противградну заштиту, а нису на списку од 03.3. и 14.3.2022. године за одобрено регресирано дизел гориво да се обрате у Пореску управу за отклањање недостатака.

За све додатне информације и нејасношће обратити се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде-Агенција за аграрна плаћања на бројеве телефона:
051/338-968 Радош Зеленбабић
051/338-549 Предраг Сладојевић (директор Агенције)

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одсјек за пољопривреду