Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова Санација и изградња инфраструктуре у мјесним заједницама општине Модрича:

ЛОТ 1: Чишћење и ископ одводних канала на локалном путу Скугрић – Дуга Њива

ЛОТ 2: Асфалтирање дијела улице Царице Милице у МЗ Модрича 4