МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ресор за пружање савјетодавних услуга регије Добој

 

У  сарадњи са кластером Пољокласт и општином Модрича

ОРГАНИЗУЈЕ

Стручно предавање  

Дaнa 22.03.2022.године у сaли Центра за културу Модрича сa пoчeткoм у 11:00 часова

 

Програм:

  1. Производња поврћа у заштићеном простору

(предавач, представник Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске)

 

  1. Примјена „Агроуник“ производа у производњи поврћа

(предавач, представник фирме Агроуник доо. Бања Лука)

 

  1. Подршка кластера у развоју и промоцији малих произвођача

(предавач, менаџер кластера Пољокласт)

 

Пoзивaмo свe зaинтeрeсoвaнe пoљoприврeднe прoизвoђaчe дa присуствуjу предавању!