РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење,
стамбенокомуналне послове и екологију

О Б А В Ј Е Ш Т А В А

Заинтересовано становништво општине Модрича, да могу извршити увид у документацију достављену од стране ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, у вези изградње аутопута Vc, дионица Јоховац – Вукосавље, и то:

  • Нетехнички резиме_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;
  • План укључивања заинтересованих страна_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;
  • Акциони план расељавања_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;
  • Акциони план заштите животне средине и социјалних питања_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;
  • План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;
  • Извјештај о процјени биодиверзитета_Коридор Vc: Јоховац – Вукосавље у Републици Српској;

Наведена документација се може наћи и на адреси: www.autoputevirs.com

Заинтересовани се могу јавити Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, гдје могу дати своја мишљења, примједбе и коментаре.

Увид у наведену документацију је могуће извршити у наредних 30 дана.

Модрича,
13.05.2022. године