Обавјештења о подношењу захтјева за издавање еколошких дозволаНа основу  члана 89. и члана 90. Закона о зaштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12 и 79/15) и члана 3 Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/12) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“ број: 46/11), Одјељењe за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича обавјештава заинтересовану јавност да су издате следеће еколошке дозволе: