Регулациони план „Модрича 1“
modrica_1m

Регулациони план „Модрича 2“
modrica_2m

Рег. план „Предузетничка зона“
preduzetnicka_zonam

Рег. план „Тржница“

План града:
plan_gradam

Регулациони план „Палас“

Урбанистички план „Модрича 2020“

urb_plan_m