Захваљујући добром географском положају, изграђеној путној инфраструктури, доброј покривености цијеле општине електро-мрежом, водо и канализационим системима, али и квалификованој радној снази Модрича спада у oпштине које задовољавају потребе захтјевних инвеститора и из тог разлога је погодно мјесто за развој бизниса.

Иако је окосница и главни покретач развоја општине Рафинерија уља, у Модричи су поред хемијске развијене и друге прерађивачке дјелатности као што су метална индустрија, производња хране и пића, прерада дрвета, пластике и папира.

Основне предности за развој индустрије:

– Индустријска традиција
– Постојећи индустријски капацитети
– Присуство важних комуникација и изгледне перспективе отварања нових
– Расположивост локалитета повољних локационих карактеристика
– Расположива радна снага и ресурс знања

Осим индустрије, општина Модрича улаже велики напор у развој пољопривреде.

  1. Скоро двије трећине земљишта (62%) на простору општине Модрича чини пољопривредно обрадиво земљиште.
  2. Учешће ораница са повољним бонитетом земљишта добра је претпоствка за развој ратарске производње. У ратарској производњи највише су заступљена жита (кукуруз, пшеница, јечам) и крмно биље, а најмањи проценат заузима индустријско биље (дуван, соја).
  3. Повећање производње у заштићеним просторима- пластеничка производња.
  4. Интензивна пољопривредна производња, све више пољопривредних произвођача производи за комерцијалне сврхе, а своје производе пласира откупљивачима који је даље дистрибуирају.

Rafinerija ulja Modrica