Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, izgrađenoj putnoj infrastrukturi, dobroj pokrivenosti cijele opštine elektro-mrežom, vodo i kanalizacionim sistemima, ali i kvalifikovanoj radnoj snazi Modriča spada u opštine koje zadovoljavaju potrebe zahtjevnih investitora i iz tog razloga je pogodno mjesto za razvoj biznisa.

Iako je okosnica i glavni pokretač razvoja opštine Rafinerija ulja, u Modriči su pored hemijske razvijene i druge prerađivačke djelatnosti kao što su metalna industrija, proizvodnja hrane i pića, prerada drveta, plastike i papira.

Osnovne prednosti za razvoj industrije:

– Industrijska tradicija
– Postojeći industrijski kapaciteti
– Prisustvo važnih komunikacija i izgledne perspektive otvaranja novih
– Raspoloživost lokaliteta povoljnih lokacionih karakteristika
– Raspoloživa radna snaga i resurs znanja

Osim industrije, opština Modriča ulaže veliki napor u razvoj poljoprivrede.

  1. Skoro dvije trećine zemljišta (62%) na prostoru opštine Modriča čini poljoprivredno obradivo zemljište.
  2. Učešće oranica sa povoljnim bonitetom zemljišta dobra je pretpostvka za razvoj ratarske proizvodnje. U ratarskoj proizvodnji najviše su zastupljena žita (kukuruz, pšenica, ječam) i krmno bilje, a najmanji procenat zauzima industrijsko bilje (duvan, soja).
  3. Povećanje proizvodnje u zaštićenim prostorima- plastenička proizvodnja.
  4. Intenzivna poljoprivredna proizvodnja, sve više poljoprivrednih proizvođača proizvodi za komercijalne svrhe, a svoje proizvode plasira otkupljivačima koji je dalje distribuiraju.

Rafinerija ulja Modrica