Дана 26.07.2022. у 11,00 часова  у оквиру пројекта „Јачање улога мјесних заједница“ у згради општине Модрича одржан je радни састанак са предсједницима Савјета мјесник заједница. Том приликом предсједницима Савјета уручен је радни материјал те дате смјернице са циљем бољег функционисања рада мјесних заједница. Овим пројектом је већ обухваћрено пет мјесних заједница те су им обезбијеђена материјално –техничка средства.

Циљ састанка је укључење и преосталих мјесних заједница у овај пројекат.