Бојана Курешевић, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Ивана Мијанић, шеф Одсјека за ЛЕР и европске интеграције су дана 09.06.2022. године присуствовале састанку друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“, којег заједнички финансирају Влада Швајцарске и Шведска, који је организован у Сарајеву.

На састанку су презентоване досадашње активности које су реализоване у оквиру имплементације пројекта, важне измјене у пројектном приступу, те изазови у реализацији будућих активности.

Општина Модрича је такође у фази проведбе овог пројекта, у коме су 5 мјесних заједница наше општине (Дуго Поље, Милошевац, Таревци, Скугрић и МЗ Модрича 5) номиновале своје инфрастуктурне пројекте који ће бити реализовани у наредном периоду.

Циљ пројекта је побољшање квалитета живота грађана путем њиховог повећаног учешћа у процесима демократског одлучивања и повећање одговорности јавних услуга.

Вриједност инфрастуктурних улагања у овој фази пројекта износи 169.134,25 КМ од којих 107.150,44 КМ су обезбиједиле  Влада Швајцарске и Шведска, а 61.983,81 КМ је учешће општине Модрича.

Имплементатор пројекта је Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BIH).