У Скупштинској сали општине Модрича  25. фебруара 2020. године одржана је 32. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 26 одборника.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 31. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 27.12.2019. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о избору комисије за провођење избора потпредсједника Скупштине општине Модрича;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Модрича;
 4. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Модрича за 2019. годину;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Модрича;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије Модрича;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о објављивању Jавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 8. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 9. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма Капиталних улагања у 2019. години;
 10. Разматрање Програма Капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2020. годину;
 11. Разматрање Одлуке о утврђивању Нацрта регулационог плана „Модрича 1“;
 12. Разматрање Одлуке о утврђивању Нацрта регулационог плана „Предузетничка зона“;
 13. Разматрање Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте;
 14. Разматрање Одлуке о ревизији Регулационог плана „Тржница“;
 15. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о стипендирању студената и додјели студенских стипендија;
 16. Разматрање Информације о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2019. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича;
 17. Разматрање Извјештаја о реализацији Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручју општине Модрича за период 2019.-2020. године у 2019. години;
 18. Разматрање Плана рада ЈП Српски културни центар Модрича за 2020. годину;
 19. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва (Жељко Бамбуловић);
 20. Разматрање Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Модрича за 2019. годину;
 21. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 22. Разно.

Након усвајања Извода из записника са 31. редовне сједнице Скупштине општине Модрича приступило се избору потпредсједника Скупштине општине Модрича. Одборници су се усагласили да се гласање за потпредсједника обави јавно тако да се по другој  тачки дневног реда нису изјашњавали. За новог потпредсједника Скупштине општине једногласно је изабран Небојша Кнежевић, одборник из реда Демократског народног савеза.

Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2019. годину је усвојен већином гласова.

„Усвојили смо Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2019. годину, из кога се види да смо преко 90 %  плана и програма успјели да реализујемо. Изабрали смо и новог потпредсјеника. Именовали смо новог члана изборне комисије и донијели Одлуку о расписивању конкурса за још једног члана“, истакао је предсједник Скупштине општине Велибор Цвијић.

На данашњој сједници разматран је Извјештај о реализацији Програма Капиталних улагања у 2019. години, који је након дуже дискусије одборника и додатног појашњења начелника за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Јована Мишића усвојен већином гласова. Програм Капиталних улагања на подручју општине Модрича за 2020. годину је једногласно усвојен.

„Данас је разматран и усвојен Извјештај о реализацији Програма Капиталних улагања у 2019. години. Нисмо имали завидна расположива средстава за капиталне инвестиције али уз  помоћ Владе Републике Српске и донатора успјели смо да у капиталне пројекте уложимо око 2,5 милиона КМ. У овој години уз капитални буџет, помоћ Владе РС и дио кредитног задужења планирамо веће капиталне инвестиције. Планира се изградња затвореног базена, канализациона мрежа у дијелу локалне заједнице, експропријација земљишта за изградњу великог насипа у МЗ Модрича 4 и други пројекти“, рекао је начелник Крекић.

Већу пажњу и дискусију одборника изазвала је Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – Подручна јединица Модрича за 2019. годину, која је након појашњења шефа Подручне јединице Зорана Јандрића једногласно усвојена уз одређене закључке.

Остале тачке дневног реда су једногласно усвојене.

Под тачком приједлози, иницијативе и питања одборника више одборника је узело ријеч, а под тачком разно присутнима се обратио новоизабрани потпредсједник Скупштине и захвалио на указаном повјерењу.

Скупштина је завршена у 11.50 часова.