У Плавој сали Српског културног центра,  24. септембра 2020. године одржана је 34. сједница Скупштине општине Модрича. Сједница  су присуствовала 22 одборника, а одржана је у складу са строгим поштивањем мјера препорученим од стране Института за јавно здравство Републике Српске. На почетку сједнице на приједлог предлагача повучена је трећа тачка дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за продају дијела акција у својини Општине Модрича у АД „Комуналац-Модрича“ Модрича, након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 33. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 11.06.2020. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2020. годину;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о престанку дужности члана управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Регулационог плана „Модрича 1“;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Регулационог плана „Предузетничка зона“ у Модричи;
 6. Разматрање и доношење Закључка о прихватању Иницијативе за промјену граница насељених мјеста на територији општине Модрича; – (CD 1-материјал).
 7. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина (Саво Маријановић);
 8. Разматрање и доношење Одлуке о замјени некретнина (Недељко Ристић);
 9. Разматрање и доношење Одлуке о непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 2177/3 за к.о. Модрича;
 11. Разматрање и доношење Одлуке о заснивању права личне службености – право становања;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о приватизацији стамбене јединице;
 13. Разматрање и доношење Одлуке о измјени  и допуни Одлуке о комуналном реду;
 14. Разматрање Извјештаја о годишњем утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2019. годину;
 15. Разматрање приједлога Плана годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2020. години;
 16. Разматрање и доношење Одлуке о Процјени угрожености од елементарних и других несрећа општине Модрича; – (CD 2-материјал).
 17. Разматрање и доношење Одлуке о Плану заштите од пожара општине Модрича; – (CD 2-материјал).
 18. Разматрање Информације о раду друштвених организација и удружења грађана у 2019. години;
 19. Разматрање Информације о стипендирању студената на подручју општине Модрича;
 20. Разматрање Информације о реализацији Програма Омладинске политике у 2019. години;
 21. Разматрање Извјештаја о раду ЈПУ „Наша радост“ Модрича за школску 2019/2020. годину;
 22. Разматрање Програма рада ЈПУ „Наша радост“ Модрича за радну 2020/2021. годину;
 23. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 24. Разно.

Након усвајања Извода из записника са 33. редовне сједнице Скупштине општине Модрича, већином гласова усвојен је Нацрт ребаланса буџета општине Модрича за 2020. годину, уз закључак да се приступи изради Нацрта буџета општине Модрича за 2021. годину.

„Због пандемије вируса корона дошло је до значајног смањења у наплати буџетских прихода. То доводи до тога да и нашу потрошњу уравнотежимо у складу са смањењима. Ситуацију нам је донекле олакшао трансфер који смо добили од Фонда солидарности, који износи око 600.000 КМ. Због тога је овај ребаланс умањен за око 770.000 КМ у односу на првобитни буџет. Покушали смо гдје год је то могуће смањити издатке, да би се прилагодили новонасталој ситуацији и сачували буџетску равнотежу“, истакао је начелник Одјељења за финансије Борислав Гвозден.

Већу пажњу и дискусију  одборника изазвала је Одлука о измјени  и допуни Одлуке о комуналном реду. Одлука је усвојена уз допуну  да се у члану један Одлуке дода и „исписивање по улицама и тротоарима у друштвеној својини“. Усвојен је и закључак да се припреми измјена Одлуке о утврђивању мјеста на јавним површинама за плакатирање и оглашавање политичких субјеката за вријеме трајања политичке кампање.

План годишњег утрошка средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2020. години, након дуже расправе и  гласања одборника, није усвојен.

На данашњој сједници усвојена је Одлука о Процјени угрожености од елементарних и других несрећа општине Модрича  и Одлука о Плану заштите од пожара општине Модрича. Додатна појашњења на наведене документе дао је Омер Дервишбеговић  представник носиоца пројекта за израду докумената, Агенције за управљање ризицима (AZUR).

„Захвалио бих се одборницима на веома конструктивној расправи. На данашњој сједници усвојили смо двије веома битне тачке за локалну заједницу, Одлуку о Процјени угрожености од елементарних и других несрећа општине Модрича  и Одлуку о Плану заштите од пожара општине Модрича. Очекују нас још можда и двије сједнице Скупштине општине до лакалних избора, јер морамо приступити разматрању битних одлука, као што је ребаланс буџета“, истакао је предсједник Скупштине Велибор Цвијић.

Остале тачке дневог реда су такође усвојене.

Сједница је завршена у 11.00 часова.