Odbornik je predstavnik građana u Skupštini opštine koji svoju dužnost obavlja prema slobodnom uvjerenju, u skladu sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Skupština opštine Modriča ima 27 odbornika:


SDS – Srpska demokratska stranka – 10 odbornika

Duško Evđić

Duško Evđić

rođen 1979. godine, elektrotehničar

Jovanka Lukić

Jovanka Lukić

rođena 1962. godine, medicinska sestra

Drago Borojević

Drago Borojević

rođen 1964. godine, teh.drumskog saobraćaja

Novak Spasojević

Novak Spasojević

rođen 1967. godine, ekonomski tehničar

Milenko Stojanović

Milenko Stojanović

rođen 1970. godine, elektroničar komunikacija

Milan Avrić

Milan Avrić

rođen 1991. godine, poljoprivredni tehničar

Tatjana Pisarević

Tatjana Pisarević

rođena 1980. godine, trgovinski tehničar

Suzana Gegić

Suzana Gegić

rođena 1992.godine,
dipl. prof. engleskog jezika i književnosti

Aleksandra Božić

Aleksandra Božić

rođena 1970. godine, dipl. ekonomista

Vedran Čakarević

Vedran Čakarević

rođen 1994. godine, dipl. inforamtičar


Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – 2 odbornika

Jovan Mišić

Jovan Mišić

rođen 1979. godine, dipl.inž. građevinarstva

Mihaela Ilinčić

Mihaela Ilinčić

rođena 1982. godine, dipl. inž. labor. dijagnostike


Nezavisni odbornici Narodne partije Srpske – 5 odbornika

Siniša Nikić

Siniša Nikić

rođen 1978. godine, dipl. pravnik

Nebojša Knežević

Nebojša Knežević

rođen 1987. godine, dipl. ekonomista

Miladin Kojić

Miladin Kojić

rođen 1980. godine, automehaničar

Nataša Kurešević

Nataša Kurešević

rođena 1993. godine, dipl.menadžer bezbjednosti

Milan Bradašević

Milan Bradašević

rođen 1990. godine, dipl.ekonomista


Socijalistička partija – 3 odbornika

Slaven Tešanović

Slaven Tešanović

rođen 1984. godine, dipl.inž. šumarstva

Miroslav Stranatić

Miroslav Stranatić

rođen 1988. godine, doktor medicine

Velibor Marić

Velibor Marić

rođen 1989. godine, master grafičkog inženjerstva


SPS – Socijalistička partija Srpske – „Budućnost Srpske“ – 2 odbornika

Darko Stefanović

Darko Stefanović

rođen 1982. godine, dipl.ekonomista

Velibor Cvijić

Velibor Cvijić

rođen 1979. godine, dipl.ekonomista


PDP – Partija demokratskog progresa – 4 odbornika

Milutin Popović

Milutin Popović

rođen 1950. godine, penzioner

Mladen Vidović

Mladen Vidović

rođen 1979. godine, automehaničar

Bosa Novaković

Bosa Novaković

rođena 1959. godine, master pravnik

Dejan Stojanović

Dejan Stojanović

rođen 1987. godine, dipl.ekonomista


SDA – Stranka demokratske akcije – 1 odbornik

Mirza Djedović

Mirza Djedović

rođen 1982. godine, prof.tjelesnog odgoja i sporta


Prava i obaveze odbornika SO Modriča

1. Pravo i obaveza da prisustvuju sjednicama Skupštine.
2. Da pokreću inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daju prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštineda pokreću inicijative i daju prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela.
3. Da u postupku pripremanja i donošenja programa rada Skupštine predlažu unošenje u program pitanja od interesa za građane čije interese zastupaju u Skupštini.
4. Da pokreću raspravu o sprovođenju utvrđene politike ili o pitanjima koja se odnose na izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata i predlažu mjere za sprovođenje politike i izvršavanje akata.
5. Da postavljaju odbornička pitanja u okviru djelokruga Skupštine.
6. Da ulažu amandmane na prijedloge akata.