МИЛУТИН ПОПОВИЋ

Тел:  00387 (0)53 810 428
Тел/факс:  
00387 (0)53 810 058
E-mail:
pso@modrica.ba

 • Биографија
 • Посао предсједника Скупштине општине Модрича
 • – Представља Скупштину општине.
  – Сазива сједницу Скупштине општине, предлаже дневни ред и предсједава сједницом.
  – Потписује акта која доноси Скупштина општине.
  – Стара се о остваривању јавности рада Скупштине општине.
  – Стара се о законитости рада Скупштине општине и њених органа.
  – Стара се о примјени Статута општине и Пословника Скупштине.