Први попис становништва у општини Модрича извршила је на основу вјероисповјести Аустро – Угарска 1879. године. У том периоду Модрича као град имала је 2.462 становника. У Држави СХС први попис је извршен 1921. године, када је град Модрича са селима имала 12.940 становника од чега је у самом граду било уписано 2.477 становника. Попис је извршен и 1931. године, када Модрича са селима броји 22.326 становника.

Први послијератни попис извршен је 1948. године а број становника износи 19.746. Укупно становништво у општини повећано је у периоду 1948-1981. године за 14.795 становника (74,9% или по годишњој стопи раста 1,7%). Године 1992. сам град је бројао преко 10.000 становника изразито повољне старосне и квалификационе структуре, док је на подручју цијеле општине живјело 35.413 становника.

Током одбрамбено отаџбинског рата и у наредном периоду општина Модрича је знатно измијенила демографску, привредну и инфраструктурну слику. У двадесет и четири мјесне заједнице општине Модрича, на око 297 квадратних километара, живи око 32 хиљаде становника, а од тога око 40% у граду. Густина насељености је 105 становника/km².

Број становника по Мјесним заједницама:

РБ Мјесна заједница Број домаћинства Број становника
1.  Бабешница 100 300
2.  Борово Поље 60 200
3.  Ботајица 250 780
4.  Врањак 420 900
5.  Врањак I 254 1.100
6.  Гаревац 64 450
7.  Добриња 400 1.300
8.  Дуго  Поље 400 1.300
9.  Кладари Горњи 84 500
10.  Кладари Доњи 100 300
11.  Копривна 548 1500
12.  Копривнска
Требава
102 310
13. Крчевљани 98 390
14. Милошевац 620 1800
15. Модрича I 1290 4600
16. Модрича II 1300 5100
17. Модрича III 550 2450
18. Модрича IV 500 2000
19. Модрича V 403 2400
20. Ријечани 103 370
21. Скугрић 700 2100
22. Таревци 350 1100
23. Толиса 182 650
24. Чардак 90 300

Извор: Процјене Мјесних заједница