Prvi popis stanovništva u opštini Modriča izvršila je na osnovu vjeroispovjesti Austro – Ugarska 1879. godine. U tom periodu Modriča kao grad imala je 2.462 stanovnika. U Državi SHS prvi popis je izvršen 1921. godine, kada je grad Modriča sa selima imala 12.940 stanovnika od čega je u samom gradu bilo upisano 2.477 stanovnika. Popis je izvršen i 1931. godine, kada Modriča sa selima broji 22.326 stanovnika.

Prvi poslijeratni popis izvršen je 1948. godine a broj stanovnika iznosi 19.746. Ukupno stanovništvo u opštini povećano je u periodu 1948-1981. godine za 14.795 stanovnika (74,9% ili po godišnjoj stopi rasta 1,7%). Godine 1992. sam grad je brojao preko 10.000 stanovnika izrazito povoljne starosne i kvalifikacione strukture, dok je na području cijele opštine živjelo 35.413 stanovnika.

Tokom odbrambeno otadžbinskog rata i u narednom periodu opština Modriča je znatno izmijenila demografsku, privrednu i infrastrukturnu sliku. U dvadeset i četiri mjesne zajednice opštine Modriča, na oko 297 kvadratnih kilometara, živi oko 32 hiljade stanovnika, a od toga oko 40% u gradu. Gustina naseljenosti je 105 stanovnika/km².

Broj stanovnika po Mjesnim zajednicama:

RB Mjesna zajednica Broj domaćinstva Broj stanovnika
1.  Babešnica 100 300
2.  Borovo Polje 60 200
3.  Botajica 250 780
4.  Vranjak 420 900
5.  Vranjak I 254 1.100
6.  Garevac 64 450
7.  Dobrinja 400 1.300
8.  Dugo  Polje 400 1.300
9.  Kladari Gornji 84 500
10.  Kladari Donji 100 300
11.  Koprivna 548 1500
12.  Koprivnska
Trebava
102 310
13. Krčevljani 98 390
14. Miloševac 620 1800
15. Modriča I 1290 4600
16. Modriča II 1300 5100
17. Modriča III 550 2450
18. Modriča IV 500 2000
19. Modriča V 403 2400
20. Riječani 103 370
21. Skugrić 700 2100
22. Tarevci 350 1100
23. Tolisa 182 650
24. Čardak 90 300

Izvor: Procjene Mjesnih zajednica