Дана, 28.11.2023. године у згради Општине Модрича, у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација  (UNDP) у Босни и Херцеговини  одржан је састанак у оквиру пројекта „Декарбонизација стамбеног сектора“ (Residential) који финансира Шведска.  На састанку су присустовали представници заједнице етажних власника, мјесних заједница, као и представници Јавних установа чије су активности усмјерене на овај пројекат заједно са руководством општинске управе Модрича.

Консултанти су представили резултате Студије која је урађена за нашу општину Модрича у оквиру енергетских процјена и потреба стамбеног сектора наше општине. Поред Студије, представљени су и „Модели суфинансирања мјера побољшања енергетске ефикасности у стамбеном сектору општине Модрича (Оперативни приручник)“ и „Модел суфинансирања мјера побољшања енергетске ефикасности у стамбеном сектору општине Модрича Заједница етажних власника (Оперативни приручник)“.

„Циљ доношења докумената је да се кроз пројектне активности, а у складу са већ донесеном Одлуком начелника општине Модрича прихвате и успоставе механизми,  путем којих ће се примјенити практични модели заједничког финансирања мјера повећања енергетске ефикасности а то су: утопљавање објеката, термоизолација кровова, замјена вањске столарије, промјена извора гријања и остале енергетске карактеристике објекта, код индивидуалних објеката као и објеката заједничког становања на подручју општине Модрича, а које ће бити од великог значаја за побољшање животних услова грађана Модриче,“ рекла је Сања Ивановић, самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност и заштиту животне средине у Општини Модрича.