Danas su najmlađi građani koji pohađaju dječiji vrtić „Naša radost“ u Modriči dobili novo igralište za igru i zabavu koje je finansirala Evropska unija. Projekat koji je rađen u saradnji sa opštinom Modriča obuhvatio je obnovu vanjskog igrališta, pretvarajući ga u sigurno i stimulativno okruženje pogodno za igru i rast djece. Unaprijeđeni sadržaji sada nude modernu opremu za podsticanje fizičke aktivnosti i maštovite igre za više od 200 djece.

Obrazovne institucije predstavljaju temelj rane edukacije, igrajući ključnu ulogu za rani rast i razvoj djece. Prepoznajući tu važnost, Evropska unija je u partnerstvu s lokalnim vlastima Modriče stvorila okruženje koje njeguje učenje, kreativnost i fizičku aktivnost.

Zamjenica načelnika opštine Modriča Tamara Evđić zahvalila se Uredu Evropske unije u Bosni i Hercegovini što je prepoznala stvarne potrebe i zajedno sa lokalnim vlastima pomogla rad  javnih ustanova. „Ovdje nije riječ samo o investiranju u sprave i prostor, već u budućnost naše djece, njihov fizički, emocionalni i socijalni razvoj. Kroz igru i aktivnosti, djeca će ne samo razvijati motoričke sposobnosti, već i socijalne vještine, samopouzdanje, kreativnost i samostalnost“, istakla je Evđić.

Osim što koristi djeci, ova podrška je također imala za cilj podržati nastavno osoblje pružajući im potrebne alate za kvalitetno poučavanje i brigu o djeci. Ovaj holistički pristup naglašava posvećenost Evropske unije unapređenju obrazovnih standarda u Bosni i Hercegovini, usklađujući ih s normama EU.

„Ovaj projekat predstavlja prekretnicu u našoj posvećenosti dobrobiti i razvoju najmlađih građana Bosne i Hercegovine“, izjavio je Djordje Mihajlović, govoreći u ime Ureda Evropske unije. „Predškolske ustanove su kamen temeljac obrazovanja u ranom djetinjstvu. Danas obilježavamo završetak projekta čiji je cilj da našim najmlađim građanima omogući okruženje u kojem mogu slobodno istraživati, učiti i igrati se.

U zabavnom programu događaja „Bolji vrtić, bolji život za našu djecu“ učestvovalo je oko 60 mališana koji su svojom priredbom sa plesnim tačkama i recitacijama, kao i modnom revijom oduševili brojne prisutne predstavnike institucija, javne uprave, medija, međunarodnih i organizacija civilnog društva.

Obnova dječijeg igrališta vrtića „Naša radost“ u Modriči i nabavka didaktičkog materijala dio su šireg projekta Evropske unije pod nazivom „EU za lokalne zajednice“  čiji je cilj poboljšanje uslova života građana i građanki u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovinne. Projekat provodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD) sa partnerskom organizacijom Help – Hilfe zur Selbsthilfe.