• 11. јуна 2020.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 33. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 11.06.2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу је предложен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 32. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 25.02.2020. године;
 2. Разматрање Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (Covid 19) у о пштини Модрича;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича путем прве емисије обвезница;
 4. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2019. године;
 5. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2019. године;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Модрича 2“;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Модрича 2“;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Савјета за праћење ревизије Регулационог плана „Тржница“;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича и Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича;
 10. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу посједа и права сусвојине у корист општине Модрича, без накнаде;
 11. Разматрање и доношење Одлуке о продаји отписаног ватрогасног возила путем непосредне погодбе;
 12. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске са закупопримцем Митом Ђукићем из Ријечана Горњих;
 13. а) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Комисије за прописе;
  б) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу предсједника Одбора за безбједност заједнице;
  в) Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије;
 1. а) Разматрање и доношење Рјешења о именовању предсједника Одбора за безбједност заједнице;
  б) Разматрање и доношење Рјешења о именовању члана Комисије за буџет и финансије;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о утврђивању права власништва;
 3. Разматрање Извјештаја о раду Комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2019. године;
 4. Разматрање Извјештаја о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2019. години;
 5. Разматрање Извјештаја о раду општинских инспекција за 2019. години;
 6. Разматрање Приједлога годишњег Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Модрича;
 7. Разматрање Извјештаја о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича у 2019. години;
 8. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (општина Модрича);
 9. Разматрање Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2019. годину;
 10. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“ за 2019. годину;
 11. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за социјални рад Модрича“ за 2019. годину;
 12. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Културно-спортски центар“ Модрича за 2019. годину;
 13. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. годину;
 14. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича за 2019. годину;
 15. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2019. годину;
 16. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Српски-културни центар“ Модрича за 2019. годину;
 17. Разматрање Информације о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2019. годину;
 18. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 19. Разно.

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, потребно је да приликом доласка испоштујете све прописане мјере и правила а ради спречавања ширења вируса корона (COVID 19).

ПРЕДСЈЕДНИК
Велибор Цвијић, с.р.