• 18. април 2024.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗИВАМ 33. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 18.04.2024. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 32. сједнице Скупштине општине Модрича од 14. марта 2024. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о платама функционера општине Модрича.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 3183/19 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 6. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Одбора за безбједност заједнице.
 8. Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за безбједност заједнице.
 9. Извјештај о раду Начелника општине за 2023. годину.
 10. Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2023. годину.
 11. Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича за 2023. годину.
 12. Извјештај о раду ЈП “Српски културни центар“ д.о.о. Модрича за 2023. годину.
 13. Извјештај о раду ЈУ “Културно-спортски центар“ Модрича за годину.
 14. Извјештај о раду ЈУ “Развојна агенција Општине Модрича“ Модрича за годину.
 15. Извјештај о раду „Територијалне ватрогасно- спасилачке јединице“ Модрича за 2023. годину.
 16. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2023. годину.
 17. Разматрање мишљења Комисије за оцјену Иницијативе за територијалну промјену општине Вукосавље.
 18. Нацрт Омладинске политике општине Модрича 2024-2028. године.
 19. Годишњи план рада Општинске управе Модрича за 2024. годину.
 20. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 21. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 33. сједницу Скупштине општине Модричa (18.04.2024.)