• 23. мај 2024.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗИВАМ 34. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 23.05.2024. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 33. сједнице Скупштине општине Модрича од 18. априла 2024. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 3183/19 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 2670/63 к.о. Гаревац, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 6. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 7. Приједлог Омладинске политике општине Модрича 2024-2028. године.
 8. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за 2023. годину.
 9. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве у 2023. години.
 10. Информација о стипендирању студената на подручју општине Модрича у 2023. години.
 11. Информација о провођењу протокола о поступку и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици.
 12. Годишњи План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Модрича за 2024. годину.
 13. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 14. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 34. сједницу Скупштине општине Модричa (23.05.2024.)