• 29. октобра 2020.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 35. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 29.10.2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу је предложен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 34. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 24.09.2020. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности начелника одјељења Комуналне полиције;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника одјељења Комуналне полиције;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Модрича за 2020. годину;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Модрича за 2020. годину;
 6. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01.-30.06.2020. године;
 7. Разматрање Нацрта буџета општине Модрича за 2021. годину;
 8. Разматрање Информације о односима са јавношћу и информисању грађана;
 9. Разматрање Информације о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича за 2019. годину;
 10. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основне и средњој школи у школској 2020/21. години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опремљеност подручних основних школа;
 11. Приједлози, иницијативе и питања одборника
 12. Разно.

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, потребно је да приликом доласка испоштујете све прописане мјере и правила а ради спречавања ширења вируса корона (COVID 19).

ПРЕДСЈЕДНИК
Велибор Цвијић, с.р.