• 14. јун 2024.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗИВАМ 35. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 14.06.2024. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

 1. Извод из записника са 34. сједнице Скупштине општине Модрича од 23. маја 2024. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда.
 4. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као: к.ч. број: 2671/39 КО Гаревац, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 5. Приједлог Одлуке о додјели стана на привремено кориштење.
 6. Приједлози одлука о избору најповољнијег понуђача за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Модрича:
  • Пољопривредном произвођачу „Симић агро Лине“ ДОО Гаревац.
  • Пољопривредном произвођачу Фарма „Стевић“ Јово Стевић с.п. Добриња.
  • Пољопривредном произвођачу Јовану (Максо) Вујанићу из Модриче.
  • Пољпоривредном произвођачу Нусрету Ефендићу из Модриче.
  • Пољопривредном произвођачу Жарку Васиљевићу из Модриче.
  • Пољопривредном произвођачу Производња сира „Мали сирко“ Слободанка Крагуљац с.п. Модрича.
  • Пољопривредном произвођачу „Кастелина Српска“ ДОО Модрича.
 1. Нацрт Одлуке о реализацији пројекта унапређења рада Скупштине општине Модрича.
 2. Годишњи извјештај о раду општинске управе Модрича за 2023. годину.
 3. Извјештај о реализацији пројекта економског развоја Општине Модрича у 2023. години.
 4. Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку Општинске управе Модрича за  годину.
 5. Информација о стању јавне безбједности на подручју Општине Модрича у 2023. години.
 6. Информација о раду друштвених организација и удружења грађана у 2023. години.
 7. Информација о реализацији програма развоја пољопривреде и села у 2023. години.
 8. Информација о реализацији програма утрошка средстава водних накнада у 2023. години.
 9. Програм утрошка средстава водних накнада у 2024. години.
 10. Информација о стању запослености и незапослености на подручју Општине Модрича у 2023. години са освртом на потребе кадрова за развој општине.
 11. Информација о порезу на непокретности за 2023. годину.
 12. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 13. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 35. сједницу Скупштине општине Модричa (14.06.2024.)